Firma VL model byla založena v roce 1993, jako malá  firma s jedním zaměstnancem jejíž
majitelem a zakladatelem se stal Igor  Vyznal. V improvizovaných  prostorech  rodinného
domku v Cítolibech u Loun vznikaly první stavebnice sportovních maket stíhacích letounů
z období II. Světové  války,  jako zcela první  výrobky  tohoto  druhu  na  území  tehdejšího
Československa.
Postupně  se firma  rozrostla  a stávající  prostory  již nevyhovovaly, proto byly využívány
jen jako sklad a výroba byla přesunuta do Loun. Zde  byl  k  dispozici  dostatečný  prostor
v případě expanze firmy.
Zásadní změna nastala při účasti na druhém ročníku známé výstavy Model hobby v Praze,
kde byla navázána úzká  spolupráce s významnou  světovou  firmou  a  následně  s  řadou
obchodníků  v  okolních  zemích.  Celkem  8  zaměstnanců  a  několik   důležitých  subdo-
davatelů  tvořili  tým , který  pár  let  obohacoval  evropský  a  částečně  zaoceánský  trh
stavebnicemi  dobře  létajících  a  velmi  odolných  modelů.  Tento stav  trval do nástupu
levných asijských výrobků na evropský trh  a  k  následné  redukci výroby přispěla i ukon-
čená spolupráce se stěžejním subdodavatelem.
O roku 2009 firma VL model opět sídlí na původním místě v Cítolibech, původní prostory
prošly rekonstrukcí a následovala další přístavba. Firma je provozována téměř  výhradně
jako rodinná, zaměřená na kusovou výrobu  známých typů  letadel v různých variantách,
určených zkušeným modelářům.